• Reparation-service

Reparation-service

Saker vi reparerar och eventuellt kan
nytillverka detaljer till.

Smidesdetaljer,gammalt som nytt

Fästen-slit plåtar (Entreprenad maskiner)

Trädgårdsredskap-Jordbruksredskap

Grindar-staket mm.